Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

FUNDUSZE UNIJNE DLA FIRM

BĄDŹ KROK PRZED KONKURENCJĄ!

Czy Twoja konkurencja pozyskała już fundusze unijne na rozwój?

Czy Twoja konkurencja zmodernizowała park maszynowy dzięki dotacji?

Czy Twoja konkurencja rozpoczęła ekspansję zagraniczną dzięki dotacji?

Zrób krok przed konkurencją i rozwiń firmę dzięki funduszom unijnym!
Fundusze unijne to ogromna szansa na rozwój firmy. Tylko od Ciebie zależy czy ją wykorzystasz! Nie zwlekaj – zleć pozyskanie dotacji i rozwiń firmę dzięki funduszom unijnym!


W dobie wysokiej konkurencji polskie przedsiębiorstwa podejmują szereg działań, by wyróżnić swoją ofertę na rynku. Firmy realizują nowe projekty, wdrażają innowacje, unowocześniają oferowane produkty i usługi tak, by jak najlepiej zaspokoić rosnące wymagania klientów. Coraz więcej firm w tym celu wykorzystuje Fundusze Unijne.

W nowej perspektywie na lata 2014-20 Fundusze Unijne realizowane będą przez sześć programów krajowych oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

1. Program operacyjny "Infrastruktura i środowisko" budżet: 27,4 mld euro.

2. Program operacyjny "Inteligentny rozwój" budżet: 8,6 mld euro, gdzie Fundusze Unijne przeznaczone będą na wsparcie innowacyjności w przedsiębiorstwach przez działania badawczo-rozwojowe; zwiększenie nakładów prywatnych na badania i rozwój.

3. Program operacyjny "Wiedza, edukacja i rozwój" budżet: 4,7 mld euro, tu Fundusze Unijne skierowane będą na rozwój szkolnictwa wyższego, dopasowanie programów kształcenia do oczekiwania pracodawców.

4. Program operacyjny "Polska cyfrowa" budżet: 2,2 mld euro – to Fundusze Unijne na rozwój e-usług publicznych, a także tworzenie sieci szerokopasmowych.

5. Program operacyjny "Polska Wschodnia" budżet: 2 mld euro – to Fundusze Unijne na poprawę konkurencyjność Polski Wschodniej.

6. Pomoc techniczna budżet: 0,7 mld euro – środki z Funduszy Unijnych przeznaczone na system wdrażania funduszy polityki spójności.

Powyższe działania jak również działania określone poprzez Regionalne Programy Operacyjne będą kierować Fundusze Unijne do zadań przyczyniających się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Bądź krok przed konkurencją i pozyskaj Fundusze Unijne min na:

- Rozwój produktów i usług w MŚP,
- Wsparcie internacjonalizacji/umiędzynarodowienia firm,
- B + R Działalność badawczo-rozwojowa,
- Cyfryzacja i TiK,
- Ochrona środowiska.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

Zrób krok przed konkurencją i rozwiń firmę dzięki funduszom unijnym!
POZYSKUJEMY FUNDUSZE UNIJNE NA ROZWÓJ FIRM !!!

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>