Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

AUDYT WZORNICZY
AUDYTOR WZORNICZYJako doświadczony audytor wzorniczy przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące przeprowadzania Audytu wzorniczego. Audyt wzorniczy jest niezbędnym elementem pozyskania dofinansowania Wzór na konkurencję działanie 1.4 Polska Wschodnia. Jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informację związane z audytem wzorniczym prosimy o kontakt bezpośredni.

Wzornictwo, jak dotychczas było kojarzone przede wszystkim z branżami, w których konieczne było projektowanie przedmiotów bądź to użytkowych, bądź też służących do ozdoby czy celów artystycznych. Znaczna część funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw nie widziała dla siebie szansy na wykorzystanie wzornictwa i w związku z tym nie przejawiała zainteresowania rozwiązaniami z tego zakresu.

Przemiany, których byliśmy i jesteśmy świadkami, zawłaszcza te, o charakterze społeczno – gospodarczym, nie ominęły również wzornictwa. Stosunkowo wąskie dotychczas pojęcie, zostało znacząco rozszerzone i objęło aspekty działalności przedsiębiorstwa, które dotychczas w ogóle nie były brane pod uwagę w jego definicji. Wzornictwo zaczęło być kojarzone z designem, sprawnym funkcjonowaniem zewnętrznym i wewnętrznym firmy, stało się zobrazowaniem jej wieloaspektowego potencjału.

Obecnie wzornictwo, w dużej mierze za przyczyną działań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości stało się szansą dla przedsiębiorstw na rozwój, w oparciu o dobrze przemślaną strategię. Szczególnie zaś zachęcający może być fakt, że przedsiębiorcy uzyskali możliwość finasowania działań związanych z wzornictwem ze środków Unii Europejskiej, szczególnie zaś w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję, realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Co należy zrobić, żeby w sposób efektywny wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie rozwiązania z zakresu wzornictwa?

Kluczem do sukcesu jest dobrze przeprowadzony audyt wzorniczy i stanowiąca jego efekt końcowy strategia wzornicza.

Przy takim sformułowaniu odpowiedzi na powyższe pytanie pojawia się jednak kolejna zagadka – czym jest audyt wzorniczy?

Najogólniej rzecz ujmując audyt wzorniczy jest po prostu wieloaspektowa, wykonaną przez zróżnicowany pod względem zakresu posiadanej wiedzy, zespół specjalistów analizą działalności przedsiębiorstwa, pozwalającą na określenie jego mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, czyli krótko mówiąc potencjału i potrzeb wzorniczych.

Przystępując do wykonywania analizy wzorniczej przedsiębiorstwa, audytorzy w pierwszej kolejności określają jaki był dotychczasowy poziom wykorzystania rozwiązań wzorniczych w przedsiębiorstwie, co na późniejszym etapie prac pozwoli im stwierdzić jaki jest w tym zakresie potencjał przedsiębiorstwa.

Analizie będzie podległa również oferta produktowa przedsiębiorstwa. Audytorzy w ramach swoich prac, określą, które spośród produktów oferowanych przez przedsiębiorcę wykazują największy potencjał w kontekście przyszłych zysków, a także wskażą konieczne zmiany, których wprowadzenie jest nieodzowne by zwiększyć efektywność działalności przedsiębiorstwa w tym zakresie. Przeanalizowanie oferty produktowej i określenie jej mocnych i słabych storn, będzie wiązało się również z koniecznością zapoznania się z dotychczasowymi kanałami dystrybucji stosowanymi w przedsiębiorstwie, a także potrzebami deklarowanymi przez jego klientów. W tym aspekcie audytorzy będą szukać najbardziej efektywnych sposobów dostarczania produktów do pośredników i ostatecznych odbiorców. A także określą czy dotychczas stosowane metody pozyskiwania informacji o wartościach, najbardziej pożądanych przez odbiorców były skuteczne i co należałoby zrobić, żeby istniejący w tym zakresie system usprawnić.

Nieodzownym będzie również spojrzenie na działalność przedsiębiorstwa w kontekście działań realizowanych przez konkurencję. Może to stanowić źródło inspiracji dla zaproponowania zmian, a także wskazać drogi prowadzące do uzyskania przewag konkurencyjnych. By uzyskać pożądane przewagi konkurencyjne konieczne będzie również przeanalizowanie panujących na rynku trendów branżowych i wskazanie kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, który pozwoli się w nie wpisać.

Analizie podlegać będzie również dotychczas realizowany przez przedsiębiorstwo model biznesowy, technologia oraz strategia marketingowa. Posiadający rozległą wiedzę z różnych dziedzin audytorzy, będą mogli określić jakie zmiany należy wprowadzić w dotychczas stosowanym modelu biznesowym, aby podejmowane przez przedsiębiorstwo działania zaczęły przynosić spodziewane efekty. Przeanalizowana powinna zostać również struktura organizacyjna firmy. Audytorzy, będą mogli dzięki temu wskazać, jakie zmiany w tym zakresie mogłyby wpłynąć pozytywnie na poprawę funkcjonowania wszystkich pozostałych elementów powyżej wymienionych.

Na zakończenie audytorzy wskażą jaki jest potencjał firmy w zakresie wzornictwa, szczególnie w takich aspektach działalności przedsiębiorstwa jak: usprawniania procesów zarządzania wzornictwem i dodania nowych, jak również wskazanie tych elementów w ofercie i modelu biznesowym przedsiębiorstwa, w ramach których istnieje największy potencjał związany z możliwością wykorzystania rozwiązań wzorniczych.

W wyniku przeprowadzenia audytu wzorniczego, zostanie opracowany dokument zwany strategią wzorniczą. Zasadniczo będzie on składał się z dwóch głównych części. Pierwsza z nich będzie stanowiła opis sytuacji zastanej w przedsiębiorstwie, a także ocena jego potencjału w zakresie wykorzystania rozwiązań wzorniczych. W drugiej zaś części strategii wzorniczej znajdą się sugestie i zalecenia audytorów, co do tego jakie działania należy podjąć aby usprawnić działanie przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie rozwiązań wzorniczych, czyli ogólnie rzecz ujmując wytyczne w zakresie implementacji strategii wzorniczej do bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Wzornictwo stanowi szansę na rozwój Twojej firmy, profesjonalny audyt wzorniczy pomoże zdiagnozować jej potrzeby w tym zakresie, a będąca jego efektem strategia wzornicza, wdrożona do praktyki przedsiębiorstwa, stanowi szansę na rozwój i to co najważniejsze czyli – zyski.

Może więc najwyższy czas pomyśleć przyszłych zyskach i zdecydować się na przeprowadzenie audytu wzorniczego?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIAŁÓW
W POLSCE WSCHODNIEJ

Białystok-Podlaskie, Kielce-Świętokrzyskie, Lublin-Lubelskie, Rzeszów-Podkarpackie, Suwałki/Olsztyn-Warmińsko-MazurskieDOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ BIAŁYSTOK


ul. Waszyngtona 32 lok. 8/U, 15-305 Białystok

e-mail: bialystok@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
ARTUR ŻOCHOWSKI
Tel. kom: +48 500 711 000

e-mail: artur.zochowski@dotacje-exportgroup.plDOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ KIELCE


Pasaż Na Stoku
ul. Warszawska 218D, 25-414 Kielce

e-mail: kielce@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
ELŻBIETA MOĆKO
Tel. kom: +48 882 804 807

e-mail: elzbieta.mocko@dotacje-exportgroup.plDOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ LUBLIN


ul.Rapackiego 25 lok. 201, 20-150 Lublin

e-mail: lublin@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
ŁUKASZ KOWALIK
Tel.kom: +48 530 610 944

e-mail: lukasz.kowalik@dotacje-exportgroup.plDOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ RZESZÓW


Plac Wolnosci 13/2, 35-073 Rzeszów

e-mail: rzeszow@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
DOMINIK KOSIBA
Tel. kom: +48 511 539 600

e-mail: dominik.kosiba@dotacje-exportgroup.plDOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ SUWAŁKI


ul. Krótka 4/3, 16-400 Suwałki

e-mail: suwalki@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
BARTOSZ CIEŚLUK
Tel. kom: +48 503 715 117

e-mail: bartosz.ciesluk@dotacje-exportgroup.plDOTACJE EXPORT GROUP

PRZEPROWADZAMY AUDYTY WZORNICZE!

ZLEĆ NAM PRZEPROWADZENIE AUDYTU WZORNICZEGO DLA TWOJEJ FIRMY!!!

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>