Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest samorządową osobą prawną w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, posiadającą osobowość prawną, powołaną w 1993 roku na podstawie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15A
60-541 Poznań

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zajmuje się:

- naborem i oceną wniosków,
- podpisywaniem z Beneficjentami umów o dofinansowanie projektów,
- obsługą finansową projektów,
- przeprowadzaniem kontroli rzeczowej i finansowej realizacji projektów,
- monitorowaniem i sporządzaniem raportów z realizacji działań,
- prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z WIELKOPOLSKIEGO RPO !!!

(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+ na lata 2014 – 2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>