Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Inteligentne Specjalizacje Województwa Wielkopolskiego

Specjalizację regionalną można także rozpatrywać jako mechanizm, abstrahując od określonej branży. Daje to najszersze pole dla innowacyjnego podejścia do rozwoju. Z tego punktu widzenia inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski, dającymi wartość dodaną, mogą być:

• Sieciowanie, mające kilka wymiarów, obejmujące przede wszystkim tworzenie powiązań między przedsiębiorstwami oraz powiązania przedsiębiorstw z otoczeniem. W tym obszarze tkwi duży potencjał innowacyjny.

• Interdyscyplinarność, polegająca na tworzeniu warunków dla kompleksowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

• Sektor żywnościowy, bazujący na potencjale rolnictwa oraz przetwórstwa rolnego, tworzący szerokie pole dla innowacji.

• Szeroko rozumiany zrównoważony rozwój, dający Wielkopolsce możliwości stania się „zielonym liderem” rozwijającym badania i technologie środowiskowe, badania i technologie dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz produkcję urządzeń dla ochrony środowiska, a także rozwijającym produkcję energii ze źródeł niekonwencjonalnych.

• Edukacja, która rozwijana w innowacyjny sposób może tworzyć trwały fundament rozwoju.

• Silna gospodarka społeczna umożliwiająca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami ludzkimi i włączanie społeczne.

Inteligentną specjalizację Wielkopolski tworzą:

- środowisko,
- sektor żywnościowy,
- sektory kreatywne,
- technologie.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z WIELKOPOLSKIEGO RPO !!!

(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+ na lata 2014 – 2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>