Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 roku. Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn

DZIAŁANIA WMARR S.A. SKIEROWANE DO PRZEDSIĘBIORCÓW:
- wdrażanie funduszy pomocowych UE,
- audyt technologiczny i marketingowy,
- doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej,
- wyszukiwanie partnerów b2b, biznes -jednostka naukowa,
- prowadzenie regionalnych projektów klastrowych,
- analiza rynku i preferencji konsumenckich,
- doradztwo na rzecz rozwoju międzynarodowych kontaktów gospodarczych,
- doradztwo w zakresie pozyskania finansowania z funduszy pomocowych,
- organizacja szkoleń, seminariów i konferencji,
- bezpłatne usługi informacyjne,
- udzielanie pożyczek.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>