Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie III. 4.2 RPO Świętokrzyskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ)

Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez MŚP/przez przedsiębiorstwa

Priorytet inwestycyjny 4.2.
Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez MŚP/przez przedsiębiorstwa.

Cel szczegółowy:
Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, prowadzących działalność w województwie świętokrzyskim.

W ramach priorytetu inwestycyjnego 4.2 przewiduje się dofinansowanie projektów, dotyczących poprawy efektywności energetycznej w MŚP, również związanych z wdrożeniem systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwach, m.in. skutkujących zmniejszeniem strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej. Realizacja projektów wynikających z przeprowadzonych audytów energetycznych (przemysłowych) – MŚP.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- MŚP prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE ZE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego RPOWŚ 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>