Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie II. 3.2: RPO Świętokrzyskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ)

Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji

Priorytet inwestycyjny 3.2.
Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji.

Cel szczegółowy:
Wzrost liczby przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego oferujących swoje produkty lub usługi na rynkach międzynarodowych.

W ramach priorytetu inwestycyjnego 3.2 wsparte zostaną projekty, mające na celu poprawę pozycji konkurencyjnej świętokrzyskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Dofinansowanie przeznaczone zostanie dla MŚP na projekty w zakresie:
- promocji świętokrzyskich MŚP za granicą, wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu,
- wsparcia w internacjonalizacji działalności świętokrzyskich MŚP, wsparcia międzynarodowej współpracy i kooperacji gospodarczej przedsiębiorstw (w tym producentów rolno-spożywczych),
- promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (w tym m.in. branży rolno-spożywczej),
- promocja gospodarcza regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym),
- pomocy w wypracowaniu strategii eksportowych dla świętokrzyskich MŚP.

Ponadto, projekty dotyczyć będą wsparcia wyspecjalizowanych instytucji, wspomagających działalność eksportową świętokrzyskich MŚP, jak również zajmujących się promocją i świadczeniem kompleksowych informacji nt. możliwości lokowania zewnętrznych inwestycji na terenie województwa świętokrzyskiego.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego, centra obsługi inwestorów i eksporterów, Regionalna Organizacja Turystyczna, jst z terenu województwa świętokrzyskiego.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE ZE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego RPOWŚ 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>