Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie II. 2.2: RPO Świętokrzyskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ)

Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększenie zapotrzebowania na TIK

Priorytet inwestycyjny 2.2.
Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększenie zapotrzebowania na TIK.

Cel szczegółowy:
Wzrost wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w działalności przedsiębiorstw, oraz wsparcie dla wprowadzania na rynek produktów lub usług, opartych na technikach informacyjnych i komunikacyjnych.

W ramach priorytetu inwestycyjnego 2.2 przewidziano wsparcie dla przedsiębiorców (głównie MŚP, w tym m.in. producentów rolno-spożywczych) w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych odpowiadających ich potrzebom, wprowadzania procesów modernizacyjnych, w tym m.in. takich jak:
- zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający wprowadzenie nowej e-usługi,
- wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności MŚP,
- rozwój działalności on-line poprzez wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą i usługami,
- zakup licencji na oprogramowanie,
- wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem,
- uruchomienie portalu multimedialnego,
- stworzenie portalu pracowniczego do zarządzania zasobami personalnymi on-line,
- kompleksowe wsparcie szkoleniowe w zakresie handlu elektronicznego.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- MŚP prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE ZE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego RPOWŚ 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>