Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej powołaną uchwałą Sejmiku Śląskiego nr III/13/4/2007 z dnia 19 września 2007 roku.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia w zakresie poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego skierowanych do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zajmuje się:

- naborem i oceną wniosków
- podpisywaniem z Beneficjentami umów o dofinansowanie projektów
- obsługą finansową projektów
- przeprowadzaniem kontroli rzeczowej i finansowej realizacji projektów
- monitorowaniem i sporządzaniem raportów z realizacji działań
- prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE ZE ŚLĄSKIEGO RPO !!!

(REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RPO WSL)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>