Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. działa na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza; pomaga przedsiębiorcom, instytucjom otoczenia biznesu i samorządom lokalnym; inicjuje i wspiera przedsięwzięcia gospodarcze o znaczeniu regionalnym.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6 (budynek A3)
80-387 Gdańsk

Główne cele:
- wspieranie przedsiębiorczości
- wspomaganie władz samorządowych w realizacji polityki regionalnej
- wspieranie procesów inwestycyjnych
- obsługa środków pomocowych Unii Europejskiej
- promocja województwa pomorskiego
- inicjowanie i uczestnictwo w projektach współpracy międzynarodowej
- Wdrażanie instrumentów finansowego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw
- obsługa wniosków o udzielenie dotacji, w tym ocena formalna i merytoryczna
- promowanie i udzielanie informacji o realizowanych programach dotacji
- organizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla samorządów lokalnych, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców w zakresie realizacji i rozliczania projektów
- monitorowanie realizacji umów o udzielenie dotacji
- obsługa wniosków o wypłatę dotacji
- raportowanie
- obsługa techniczno – administracyjna programów dotacji
- współpraca z PARP, Urzędem Marszałkowskim i innymi instytucjami w zakresie wdrażania instrumentów wsparcia MŚP
- Rozwój przedsiębiorczości
- prowadzenie badań sektora MŚP
- udzielanie wsparcia rzeczowego, eksperckiego i finansowego projektom innowacyjnych na wczesnym etapie rozwoju (Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza S.A.)
- udzielanie konsultacji i informacji na temat możliwości i procedur wykorzystywania funduszy europejskich oraz zakładania działalności gospodarczej
- realizacja projektów mających na celu wspieranie przedsiębiorczości
- obsługa pozyskiwania środków na realizację inwestycji
- Promocja Regionu i obsługa inwestorów
- obsługa inwestorów zainteresowanych działalnością na Pomorzu
- obsługa misji gospodarczych – własnych regionalnych i zagranicznych
- przygotowywanie i realizacja promocji regionu, poprzez działania własne oraz wspólne z władzami woj. pomorskiego
- wydawnictwa regionalne, informacje gospodarcze i statystyczne.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z POMORSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>