Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 2.2: RPO Podlaskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP)

WSPIERANIE ROZWOJU I IMPLEMENTACJI TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Priorytet inwestycyjny 2.2.
Rozwój produktów i usług opartych na tik, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na tik.

Cel szczegółowy:
Podniesienie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach.

Działania będą ukierunkowane na zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie dotyczyć będzie wdrażania, rozbudowy i unowocześnienia systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Przykładowe projekty to wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności MŚP, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem, stworzenie portalu pracowniczego do zarządzania zasobami personalnymi on-line. Wspierane będą rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Zaplanowano również operacje związane z rozwojem produktów i usług opartych na TIK – poprzez zakup sprzętu, oprogramowania, usług doradczych umożliwiający wprowadzenie nowej e-usługi. Wsparciem objęta zostanie również sprzedaż produktów i usług w internecie – przykładem działań jest rozwój działalności on-line poprzez wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą i usługami, zakup licencji na oprogramowanie.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
Potencjalnymi beneficjentami przedsięwzięć będą przedsiębiorstwa (w tym m.in. producenci rolno-spożywczy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze) oraz porozumienia przedsiębiorstw.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z PODLASKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego RPOWP 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>