Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego
al. Cieplińskiego 4, parter, I piętro
35-010 Rzeszów

Departament Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Towarnickiego 1A
35-010 Rzeszów

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego zajmuje się:
- Oceną i Wyborem Wniosków,
- Rozliczeniami i Płatnościami Projektów Wspierających Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacyjności,
- Rozliczeniami i Płatnościami Projektów Wspierających Rozwój Regionalny,
- Kontrolą RPOWP,
- Monitorowaniem Trwałości Projektów.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z PODKARPACKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego RPO WP 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>