Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa

Mazowiecka Instytucja Pośrednicząca zajmuje się:
- naborem i oceną wniosków
- podpisywaniem z Beneficjentami umów o dofinansowanie projektów
- obsługą finansową projektów
- przeprowadzaniem kontroli rzeczowej i finansowej realizacji projektów
- monitorowaniem i sporządzaniem raportów z realizacji działań
- prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z MAZOWIECKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 RPO WM 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>