Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego powołaną 29 października 2007 roku m.in. w celu realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego roli Instytucji Zarządzającej dla Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  MCP wdrażając II Oś Priorytetową MRPO - Gospodarkę Regionalnej Szansy, odpowiada za udzielanie szczegółowych informacji na temat możliwości wsparcia beneficjentów w ramach tej osi, nabór i ocenę wniosków oraz cały proces nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji i rozliczeniem projektu. Celem MCP jest sfinansowanie najlepszych projektów wpływających w największym stopniu na rozwój gospodarczy regionu.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11 (II piętro)
31-358 Kraków

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z MAŁOPOLSKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>