Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 1.1: RPO Lubuskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020)

Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz działalności innowacyjnej

Priorytet inwestycyjny 1.1.
Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz działalności innowacyjnej.

Cel szczegółowy:
Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz działalności innowacyjnej.

W ramach OP1 RPO – Lubuskie2020 przewiduje się realizację działań ukierunkowanych na, z jednej strony ożywienie aktywności innowacyjnej realizowanej przez same podmioty gospodarcze poprzez finansowanie w zakresie zaplecza B+R oraz działalności badawczej przedsiębiorstw, z drugiej zaś implementację własnych lub zakupionych rozwiązań innowacyjnych, wyników badań naukowych/technologii, czy zakupu praw do własności intelektualnej.

Interwencja w ramach OP 1 skierowana jest do przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia dla rozpoczęcia działalności badawczej lub tych, którzy chcą ją rozwijać, dla przedsiębiorstw chcących oprzeć swoją działalność innowacyjną o zakupione rozwiązania (wyniki badań). Realizacja projektów w ramach OP 1 będzie mogła być prowadzona samodzielnie przez przedsiębiorstwo, konsorcjum przedsiębiorstw lub konsorcjum przedsiębiorstw i podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność w zakresie B+R. Przyjęty model realizacji działań jest uzależniony od zamierzonego efektu, skali przedsięwzięcia i możliwości beneficjentów.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorcy,
- instytucje świadczące usługi w zakresie B+R,
- konsorcja przedsiębiorstw i uczelni wyższych oraz ich spółek celowych,
- konsorcja przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z LUBUSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>