Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

COP – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

COP (Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) to Instytucja Pośrednicząca II stopnia we wdrażaniu RPO Województwa Łódzkiego. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy to wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, powołana przez Sejmik Województwa Łódzkiego, działająca  od 1 marca 2008 roku. Celem Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia, jest  pomoc potencjalnym Beneficjentom w efektywnym wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

COP – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zajmuje się:

- naborem i oceną wniosków
- podpisywaniem z Beneficjentami umów o dofinansowanie projektów
- obsługą finansową projektów
- przeprowadzaniem kontroli rzeczowej i finansowej realizacji projektów
- monitorowaniem i sporządzaniem raportów z realizacji działań
- prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych

Adres Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:

ul. Moniuszki 7/9
90 – 101 Łódź

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z ŁÓDZKIEGO RPO !!!

(REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – RPO WŁ)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>