Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 1.1: RPO Kujawsko-Pomorskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P)

Wzrost nakładów przedsiębiorstw na badania i innowacje

Priorytet inwestycyjny 1.2.
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje (…)

Cel szczegółowy:
Wzrost nakładów przedsiębiorstw na badania i innowacje.

Podjęte w ramach priorytetu działania mają prowadzić do zwiększenia nakładów na B+R+I w przedsiębiorstwach. Docelowo wzrost nakładów na innowacje powinien implikować wzrost innowacji wdrażanych w przedsiębiorstwach, a w konsekwencji rozwój gospodarki regionu. Nadto, w wyniku realizacji priorytetu powinien nastąpić wzrost liczby wdrożonych wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub regionalne organizacje badawcze w stosunku do liczby wdrożonych gotowych rozwiązań, nabytych od organizacji badawczych spoza regionu. Oczekuje się wzrostu badań i innowacji obejmujących cały cykl innowacji tj. „od pomysłu do przemysłu”, a także projekty będą w kompleksowy sposób rozwiązywać zidentyfikowany problem. Realizowane projekty muszą reprezentować standard krajowy rozumiany jako prowadzenie badań, prac rozwojowych i działań na poziomie porównywalnym z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Polsce w danej dziedzinie. Preferowane będą projekty związane z rozwojem inteligentnych specjalizacji regionalnych oraz związane z prowadzeniem prac B+R na poziomie europejskim.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
Przedsiębiorstwa (w szczególności z sektora MSP), konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z KUJAWSKO-POMORSKIEGO RPO !!!

( Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>