Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego zajmuje się:
- Oceną Formalną Projektów,
- Obsługą Oceny Merytorycznej Projektów,
- Koordynacją,
- Wdrażaniem Projektów,
- Raportowaniem i Analizą,
- Kontrolą Wdrożeń RPO.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z KUJAWSKO-POMORSKIEGO RPO !!!

( Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>