Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Inteligentne Specjalizacje Województwa Dolnośląskiego

Inteligentne Specjalizacje to dziedziny życia gospodarki i nauki, na które postawią regiony w Polsce w czasie realizacji nowej perspektywy finansowej 2020. Jest to bardzo ważny element służący rozwojowi województw. Przy pomocy tej opcji regiony będą miały możliwość zwiększenia dochodów i poprawy życia społeczeństwa, w oparciu o pieniądze unijne. Określenie inteligentnych specjalizacji stanowi pewnego rodzaju podstawę do rozpoczęcia realizacji programów operacyjnych.

Inteligentną specjalizację na Dolnym Śląsku tworzą:

- przemysł chemiczny,
- farmaceutyczny,
- motoryzacyjny,
- elektryczny,
- wydobywczy,
- informatyczny,
- nauki medyczne,
- biologiczne,
- matematyczne,
- fizyczne,
- komunikacja.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z DOLNOŚLĄSKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego RPO WD 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>