Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

FUNDUSZE UNIJNE DLA FIRM

UNIKNIJ BŁĘDÓW
ZLEĆ NAPISANIE WNIOSKU PROFESJONALISTOM!

Źle napisany wniosek o dofinansowanie = brak dotacji!

Zadbaj aby Twój projekt został napisany przez profesjonalistów!

Pozyskanie dotacji zależy od jakości napisanego wniosku o dofinansowanie. Nasi eksperci napisali już ponad 200 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie opisy tworzone są w oparciu o przyjęte kryteria wyboru projektów w ramach danego konkursu!

Każdy tworzony przez nas wniosek o dofinansowanie podlega wewnętrznej procedurze poprawy i oceny według tych samych procedur i wytycznych, wedle których jest później oceniany w instytucji przyznającej dofinansowania.

Poniżej przedstawiamy najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie skutkujące nieprzyznaniem dotacji:

- brak zapisów pod kątem kryteriów wyboru projektów,
- niewłaściwe wskaźniki produktu,
- niewłaściwe wskaźniki rezultatu,
- niewłaściwe opisy projektu,
- niewłaściwe odniesienia do polityk horyzontalnych UE,
- cele niezgodne z wytycznymi konkursu i Komisji EU.

Zadbaj aby Twój projekt został napisany przez profesjonalistów!

W przypadku rozliczania projektów unijnych do najczęściej popełnianych błędów należą:

NIEWŁAŚCIWIE ROZLICZONA DOTACJA = OBCIĘCIE LUB ZWROT DOFINANSOWANIA!

Jeśli chcą Państwo uniknąć tych i innych błędów – skorzystajcie z wiedzy i doświadczenia ekspertów Dotacje Export Group !

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

SKORZYSTAJ Z WIEDZY I DOŚWIADCZENIA EKSPERTÓW DOTACJE EXPORT GROUP!
UNKINIJ WIELU BŁĘDÓW!

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>